DietPerfekt – rabat dla członków ZZDIŻ

Członkostwo w Związku Zawodowym Dietetyków i Żywieniowców to nie tylko wspólna inicjatywa i walka na rzecz zawodów żywieniowych, ale i profity! DietPerfekt to jeden z programów dostępnych na rynku, ale na pewno jeden z tych przodujących w ilości funkcjonalności, które ma w swojej ofercie, z którą warto zapoznać się tutaj: …

List do Ministra Zdrowia w sprawie portalu diety.nfz.gov.pl

Niedawno na grupie osób zainteresowanych działaniami ZZDIŻ zadaliśmy pytanie – jakie jest zdanie środowiska na ten temat i czy według was powinniśmy wyrazić swoje zdanie głośno. W dniu 19 lutego 2019 roku Zarząd Związku Zawodowego Dietetyków i Żywieniowców wystosował oficjalny list do Ministra Zdrowia w sprawie powstałego niedawno portalu diety.nfz.gov.pl …

Spotkanie założycielskie Związku Zawodowego Dietetyków i Żywieniowców

Niezmiernie miło nam poinformować was, że w dniu 12 stycznia 2019 roku został założony Związek Zawodowy Dietetyków i Żywieniowców, nad którego zawiązaniem pracowaliśmy od kilku miesięcy.  Spotkanie, które odbyło się w sali wykładowej WUM, rozpoczęliśmy od czytania i ostatnich poprawek statutowych, których jak się okazało było nie mało, jednakże wszelkie …

Członkostwo w ZZDIŻ – kryteria

Powstanie tego wpisu umotywowane jest chęcią wyjaśnienia kwestii członkostwa w powstającym ZZDiŻ – przedstawiamy zatem kryteria. Stworzenie związku zawodowego zrzeszającego przedstawicieli danej grupy zawodowej wymaga stworzenia statutu, w którym na zasadach dobrowolności należy ująć kryteria dokładnie opisujące kwalifikacje zawodowe danej grupy. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której będzie można …